Algemene Voorwaarden Yoga Me

2023

Lees voor je aan een yogales, -cursus of -workshop begint altijd even de nuttige informatie. Ook de pagina met "spelregels" en handleiding Yoga Me app is fijn om even door te lezen.


Het cursusgeld/lesgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat in de meest recente flyer/ versie van de website en app.


Met het volgen van een proefles of reguliere les ga jeautomatisch akkoord met de algemene voorwaardenvan Yoga Me.


Als je yogaat bij Yoga Me ben je altijd zelf verantwoordelijk voor wat je wel en niet doet. Laat daarom altijd weten of je blessures hebt, of bijvoorbeeld zwanger bent.


Elke cursist/yogi is verplichtlichamelijke en/of psychischeklachten onmiddellijk te meldenaan de docent. Bij twijfel aan je eigen kunnen of niet kunnen raadpleeg altijd een arts of therapeut. Ga niet en nooit iets doen waarbij je je niet veilig voelt.

Deelname aan de lessen geschiedt volledig opeigen risicovan de cursist.Yoga Me kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist. De cursist(e)/yogi wordt geachtin staat te zijn lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd.


Yoga Me bewaart op geen enkele manier persoonlijke informatie van klanten. Er zijn geen dossiers omdat er nooit om gevraagd is. Er is niet meer informatie van elke klant of geïnteresseerdeaanwezig dan hetgeen de klant zelf heeft ingevuld in de registratie-app die gebruikt wordt om voor lessen aan te melden. Deze gegevens zijn nodig om je een nieuwsbrief te sturen die je ten alle tijden kunt "unsubscriben"met of zonder opgaaf van reden. Als er bijzonderheden zijn meld je die zelf mondeling of in een door jouw gestuurde mail, en alleen omdat je dat vermelden zelf nodig acht. Deze bijzonderheden zijn nodig om verantwoord yogales te kunnen ontvangen en (voor ons aan jou) yogales te kunnen geven.


De gegevens in de klanten-registratie-app van Yoga Me zullen nooit doorgegeven worden aan derden, niet schriftelijk en niet mondeling. De door de klant opgegeven NAW gegevens en eventuele andere gegevens zullen alleen gebruikt worden om aan te kunnen melden voor yogalessen en gerelateerde evenementen en aan financiëleverplichtingen te voldoen.


Er is eenmalig een proeflesmogelijk, ook eenmalig twee proeflessen doen is een mogelijkheid. Na de proefles laat je weten of je wel of niet doorgaat. Wil je meer (soorten) lessen "proeven" dan betaal je verder per losse les. Bij Yoga Me kun je indien gewenst altijd losse lessen volgen, kijk onder het kopje tarieven voor meer informatie.


Een 6 of 10 rittenkaart en een passepartout kaart zijnpersoonlijk en zijn nooit overdraagbaar.


Een 6 of 10 rittenkaart is vanaf de startdatumeen aantal weken geldig, of een andere termijn indien duidelijk vermeld en tevoren afgesproken.


Eenpassepartoutkaartis 5, 14 of 28 weken geldig. Met deze kaart kun je vrijwel alle lessen van Yoga Me volgen, muv de specials en indien anders vermeld.

Delooptijd van een kaartwordt niet verlengd als gevolg van je eigen vakantie en/of ziekte. Uitzondering: bij ongeval en/of blessures/ziekten die yoga voor langere tijd (langer dan een aantal weken) onmogelijk maakt. Overleg dit met de eigenaar van de yogastudio. Er wordt geen geld teruggegeven als de kaart niet op tijd volgemaakt kan worden. Je kunt de kaart ook niet doorgeven aan een ander.


Het lesgeld dient vooraf via het aanmeldsysteem betaald te worden. In de studio kan niet gepind worden. Wanneer een cursist/yogi/ huurder van de studio zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Yoga Me zich het recht voor de cursist/yogi/huurder van de studio toegang tot de lessen te weigeren tot de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk.


In principe wordt erop feestdagen geen lesgegeven, tenzij anders is gecommuniceerd. Tijdens schoolvakanties gaan de lessen door in een aangepast rooster.


Elke cursist/yogi/huurder van de studio gaat netjes met de ruimte en de spullen die daar in staan om.

Elke cursist/yogi/huurder van de studio dient zicht te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen het pand waar de lessen plaatsvinden. Roken, kauwgum en het gebruik van mobiele telefoons is in de yoga ruimte niet toegestaan.

Yoga Me is nooit aansprakelijk voor diefstalvan persoonlijke eigendommen vanuit de yogastudio. Neem daarom zo min mogelijk mee, alleen het hoogst noodzakelijke als een handdoek, sokken en dergelijke.

Bij huur van de ruimtedient de (onder-)huurder of gebruiker zich te houden aan de gemaakte (contractueel vastgelegde) afspraken. De ruimte wordt netjes, schoon en heel achtergelaten. Wordt er een gebrek veroorzaakt door huurder of gebruiker dan moet dit gemeld worden. Bij twijfel is huurder aansprakelijk.

Contact:

estella@yoga-me.nl

06-13911936

Neuweg 134

1214GZ Hilversum