Algemene Voorwaarden Yoga Me per januari 2018

Het cursusgeld/lesgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat in de meest recente flyer/ folder / versie van de website.

Met het volgen van een proefles of reguliere les ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Yoga Me. 

Als je yogaat bij Yoga Me ben je altijd zelf verantwoordelijk voor wat je wel en niet doet. Laat daarom altijd weten of je blessures hebt, of bijvoorbeeld zwanger bent. 

Elke cursist/yogi is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent. 

Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist. Yoga Me kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist. De cursist(e)/yogi wordt geacht in staat te zijn lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd.

Yoga Me bewaart op geen enkele manier persoonlijke informatie van klanten. Er zijn geen dossiers omdat er nooit om gevraagd is. Er is niet meer informatie van elke klant of geïnteresseerde aanwezig dan naam en mailadres. Deze zijn nodig om je een nieuwsbrief te sturen die je ten alle tijden kunt "unsubscriben"met of zonder opgaaf van reden. Als er bijzonderheden zijn meld je die zelf mondeling of in een door jouw gestuurde mail, en alleen omdat je dat vermelden zelf nodig acht. Deze bijzonderheden zijn nodig om verantwoord yogales te kunnen ontvangen en yogales te kunnen geven . 

Er is eenmalig een proefles mogelijk. Na de proefles laat je weten of je wel of niet doorgaat. Wil je meer (soorten) lessen "proeven" dan betaal je verder per losse les. Bij Yoga Me kun je indien gewenst altijd losse lessen volgen, kijk onder het kopje tarieven voor meer informatie.
Een 6 of 10 rittenkaart en een passepartout kaart zijn persoonlijk en zijn nooit overdraagbaar.

Een 6 of 10 rittenkaart is vanaf de startdatum 2 maanden geldig. In geval de studio gesloten is, kan de duur van de kaart verlengd worden. (bijvoorbeeld met kerst of na een zomerstop). Hier gaan we redelijk en klantvriendelijk mee om.

Een passepartoutkaart is 1, 3 of 6 maanden geldig. Met deze kaart kunnen alle niet cursieve lessen op het rooster gevolgd worden. 

De looptijd van een kaart wordt niet verlengd als gevolg van je eigen vakantie en/of ziekte. Uitzondering: bij ongeval en/of blessures/ziekten die yoga voor langere tijd (langer dan een aantal weken) onmogelijk maakt. Overleg dit met de eigenaar van de yogastudio. Er wordt geen geld teruggegeven als de kaart niet op tijd volgemaakt kan worden. Je kunt de kaart ook niet doorgeven aan een ander.

Als de les door ziekte van de docent een keer niet door kan gaan wordt dit z.s.m. doorgegeven op deze site en/of op facebook, of er wordt en geschikte vervanger ingezet. Wij doen ons best je niet voor een gesloten deur te laten staan. 

Het lesgeld dient vooraf contant te worden betaald. Of je neemt cash geld mee naar de studio om een kaart/ les te betalen, of je maakt voorafgaand aan de les de bijdrage over naar de rekening van Yoga Me. In de studio kan niet gepind worden. Wanneer een cursist/yogi/ huurder van de studio zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Yoga Me zich het recht voor de cursist/yogi/huurder van de studio toegang tot de lessen te weigeren tot de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk.

In principe wordt er op feestdagen geen les gegeven, tenzij anders is gecommuniceerd. Tijdens schoolvakanties gaan de lessen in principe door volgens een vakantierooster, met uitzondering van de week tussen kerst en oud en nieuw en een aantal weken in de zomervakantie.

Elke cursist/yogi/huurder van de studio gaat netjes met de ruimte en de spullen die daar in staan om. 

Elke cursist/yogi/huurder van de studio dient zicht te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen het pand waar de lessen plaatsvinden. Roken, kauwgum en het gebruik van mobiele telefoons is in de yoga ruimte niet toegestaan. 

Yoga Me is nooit aansprakelijk voor diefstal van uw eigendommen vanuit de yogastudio. Neem daarom zo min mogelijk mee, alleen het hoogst noodzakelijke als een handdoek, sokken en dergelijke.

Bij huur van de ruimte dient de (onder-)huurder of gebruiker zich te houden aan de gemaakte (contractueel vastgelegde) afspraken. De ruimte wordt netjes, schoon en heel achtergelaten. Wordt er een gebrek veroorzaakt door huurder of gebruiker dan moet dit gemeld worden. Bij twijfel is huurder aansprakelijk.